Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia
 • Komplexný program na likvidáciu škodcov


Facility management
 • Letná a zimná údržba
 • Remeselné a údržbarské činnosti


Pomocné a obslužné práce v strojárenskej výrobe
 • žeriavnické práce,
 • viazačské práce,
 • paličské práce,
 • obsluha VZV
 • čistiace a mazačské práce v hutníckej výrobe
 • ostatné pomocné práce v strojárskej a hutníckej výrobe.


Priemyselné čistenie a upratovanie
 • Čistenie suchým ľadom
 • Čistenie strojov a zariadení
 • Čistenie priemyselných podláh
 • Vysokotlakové čistenie
 • Čistenie fotovoltaických a solárnych panelov
 • Upratovanie výrobných a skladových priestorov
 • Komplexný čistiaci program pre spoločnosti
 • Špeciálne čistiace práce


Lešenárske práce

 • Ponúkame výstavbu lešenia
 • Prenájom lešenia
 • Demontáž lešenia


Stavebné práce

 • Ponúkame "Drobné stavebné práce"
 • Ponúkame výstavbu na kľúč
 • Opravy stavebných objektov
 • Opravy a čistenie striech


Zemné práce

 • Ponúkame komplexné zabezpečenie zemných prác
 • Ponúkame komplexné zabezpečenie búracích prác

Výškové práce a vysokozdvižné plošiny

 • Ponúkame výkony vysokozdvižných mobilných plošín
 • Ponúkame drobné opravy striech
 • Ponúkame čistenie striech
 • Ponúkame opravy dažďových žľabov a zvodov

O nás

Spoločnosť PANDA-KOŠICE s.r.o. je slovenskou spoločnosťou so sídlom v Košiciach, ktorej predmetom činnosti je hlavne poskytovanie komplexných služieb v oblasti facility manažmentu, DDD služieb ( deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia ), pomocných a obslužných prác, stavebných, žeriavnických, baliacich a expedičných prác pre rôzne druhy podnikov .

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2010 a je už etablovanou spoločnosťou, ktorej klientelu tvoria medzinárodné výrobné spoločnosti pôsobiace v hutníckom segmente, ale aj ďalšie malé a stredné spoločnosti pôsobiace aj v iných oblastiach podnikania prevažne na východnom Slovensku, vrátane subjektov z komunálnej sféry.

Prezentácia spoločnosti

Dezinfekcia

Radi by sme Vám ponúkli pomoc v boji s „korona vírusom COVID-19“ prostredníctvom dezinfekcie  kancelárií, kontajnerov, spoločných priestorov a šatní. .

Sme partnerom hokeja v Košiciach

Ako spoločnosť pôsobiaca najmä v Košickom kraji sme radi, že sa nám darí podporovať najobľúbenejší šport na SLOVENSKU, hokej. Cítime záväzok a hrdosť byť súčasťou úspešného tímu s názvom HC Košice !

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Adresa:

PANDA - KOŠICE s.r.o.

Kancelária: Študentská 1, Košice

Sídlo: Wurmova 6, Košice 040 23

IČO : 45361142

DIČ : 2022957651

IČ DPH : SK2022957651

Telefón:

+421 917 635 669

+421 905 944 919