Čistenie suchým ľadom

Čo je suchý ľad?

Suchý ľad je pevná forma oxidu uhličitého (CO2) vo forme peliet, ktoré majú teplotu -79°C. Čistenie suchým ľadom dokonale odstráni rôzne druhy nečistôt, farieb, lepidiel a plastov bez odpadu. Je to rýchle, kvalitné a ekologické čistenie.

Princíp čistenia suchým ľadom

 KINETICKÁ ENERGIA

  • vysoká rýchlosť peliet (500m/s) ktoré sú unášané na znečistený povrch

TEPELNÝ ŠOK

  • vplyvom chladu peliet (-79°C) špina zamrzne a následne pelety nečistoty odtrhnú

SUBLIMÁCIA

  • pelety sa pri náraze na nečistotu zmenia na plynný oxid uhličitý a tým zväčšia svoj objem cca 700 násobne – pelety explodujú. Tento proces spôsobí to, že pelety bez poškodenia odstránia nečistoty z čisteného povrchu. Uvoľnené nečistoty odstránia z povrchu ďalšie pelety a prúd vzduchu. Povrch zostane dokonale čistý a úplne odmastený.

Priemyselné čistenie suchým ľadom

Procesekologického čistenia ľadom využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, narozdiel napr. od pieskovania. Tým je metóda čistenia suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu.


Čistenie motorových vozidiel

Naša spoločnosť dlhoročne spolupracuje s partnerskou spoločnosťou
DOUBLE GOLD

Naše služby poskytujeme širokej verejnosti a vo forme zmluvného umývania a čistenia vozidiel aj firmám a ďalším organizáciam.  Naším cieľom je Vaša maximálna spokojnosť s čistotou svojich vozidiel, postupom ich umývania a čistenia, kvalitou použitej autokozmetiky a taktiež celkovým profesinálnym prístupom k Vašim individúalnym želaniam.