O nás ...

Spoločnosť PANDA KOŠICE s.r.o. je na trhu etablovanou spoločnosťou, neustále sa rozvíjajúcou v odvetví poskytovania komplexných čistiacich a upratovacích služieb, DDD služieb, facility managmentu, pomocných a obslužných prác v priemysle, údržby zelene a zimnej údržby. S našimi klientmi budujeme partnerské vzťahy založené na individuálnom prístupe, dôvere a kvalite našich služieb. Poskytujeme služby pravidelného upratovania, od navrhnutia upratovacieho plánu, použitia vhodných čistiacich prostriedkov, nástrojov a zariadení. Poskytujeme tiež promptné riešenia operaívnych úloh, ako je jednorazové upratovanie, tepovanie, umývanie okien a fasád, služby starostlivosti o vonkajšie i vnútorné priestory, ako sú záhrady či trávniky, chodníky, parkoviská alebo podzemné garáže. Veríme, že s našimi službami budete spokojní a v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať buď telefonicky alebo osobne, pričom všetky kontaktné informácie sú uvedené v ponukovom liste. Tešíme sa na spoluprácu

Vladimír Kováč

konateľ