Zemné práce

Zabezpečujeme kopanie základov, kopanie pivníc, prípravy terénu pre stavebné práce, pre stavbu plotov, kopania rýh, búranie a demolácie starých objektov. Úpravu terénu poskytujeme aj klientom plánujúcim rekultiváciu, úpravu pozemkov, bazénov, záhrad a parkovísk.

Výkopové práce zabezpečujeme pomocou

Kontaktujte nás

Dohodnite si s nami stretnutie